A szülői felügyeletet

A szülői felügyeletet a gyermek érdekeinek megfelelően kell gyakorolni. A szülő felügyelet magában foglalja a gondozás, nevelés, vagyonkezelés, törvényes képviselet, a gyámnevezés, valamint a gyámságból való kizárás jogát. mindezeket a gyermek érdekeinek megfelelően kell gyakorolni, s biztosítani kell, hogy az ítélőképessége birtokában lévő gyermek az őt érintő döntésekben véleményt nyilváníthasson.

A szülői felügyeletet a szülők egymással együttműködve kötelesek gyakorolni. A szülők jogai és kötelezettségei egyenlőek. A szülői felügyeletet a szülők közösen gyakorolják- ellentétes megállapodás hiányában – akkor is, ha már nem élnek együtt. A különélő szülők a szülői felügyelettel kapcsolatos jogokat egymás között megoszthatják, ugyanakkor megállapodhatnak abban is, hogy a szülői felügyeletet teljes körűen csak az egyikük gyakorolja.

Ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők valamely kérdésben nem tudnak egyezségre jutni- a lelkiismereti- és a vallásszabadság körébe tartozó kérdések kivételével- a gyámhatóság dönt. amennyiben pedig a szülők már nem tudnak együttműködni, a közös szülői felügyeletet a bíróság bármelyik szülő kérelmére megszünteti, feltéve, hogy ez a gyermek érdekeivel is összhangban áll.